THAY ĐỔI BAO BÌ 2021

V/V Thay đổi màu sắc, thiết kế nhận diện bao bì 2021.


 

Đọc tiếp...
 
Phân biệt dây điện SJK nhập khẩu chính hãng
Các cách phân biệt dây điện SJK nhập khẩu của Sang Jin Hàn quốc.
                                                                                           
                                                                                           Alex 12/01/2021
Đọc tiếp...
 
Thông báo về việc thay đổi mẫu mã đóng gói sản phẩm
Thông báo về việc thay đổi bao bì đóng gói.
                                   Alex 05/01/2018                                        

Đọc tiếp...