Thông báo về việc thay đổi mẫu mã đóng gói sản phẩm
Thông báo về việc thay đổi bao bì đóng gói.
                                   Alex 05/01/2018                                        

Kính gửi quý khách hàng.

SANG JIN HÀN QUỐC đã gửi thông báo thay đổi mẫu bao bì đóng gói cho các sản phẩm dây điện đôi và đơn kể từ : 01/01/2018. Tương ứng với việc in 2018 trên vỏ dây và mẫu bao bì mới là tương thích. Nếu in trên dây là 2017 mà lại sử dụng bao bì mới là không hợp lệ.
Tem chống hàng giả vẫn được dán kèm trên phiếu đóng gói./