LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI
Lễ trao giấy chứng nhận: " Nhà phân phối ủy quyền dây và cáp điện SJK"
                                                                                                     01/03/2018
   
      Ngày 01/03/2018 tại khách sạn FORTUNA Hà nội, ngài MOON HAK SOON - chủ tịch công ty SANG JIN ELECTRIC WIRE CO.,LTD đã trao giấy chứng nhận ủy quyền phân phối sản phẩm dây và cáp điện SJK cho ông PHẠM HỮU SƠN - Giám đốc Công ty vật tư công nghiệp Hà nội ( HAMIC). Ngài MOON HAK SOON đánh giá cao những nỗ lực và cam kết về thị trường của HAMIC trong thời gian tới đối với các sản phẩm của SANG JIN. Hai bên đã tổ chức trao đổi và thảo luận về các biện pháp chống lại hàng giả./.